Terug naar het overzicht

Begin 1500 werd in opdracht van heer Jan III van Egmond, stadhouder van Zeeland, Holland en West-Friesland, de 1e bevelhebber van de georganiseerde Nederlandse Marine (1488), begonnen met de aanleg van de dijken van het Nieuwe Land, een nieuwe polder waarvan de huidige Vijfsprong het centrum en de Sluisdijk de zuidoostelijke zeewering was.

De aanleg van die polder markeert een verandering in de geschiedenis van onze Noordkop. Na eeuwenlang verlies van land aan zee werd stap voor stap het land weer teruggewonnen. Oorlogen en zeeslagen vertraagden dat proces. De strijd werd niet alleen tegen het water gevoerd, maar ook tegen vreemde bezetters, Spanjaarden, Fransen, Engelsen, Russen en Duitsers. Welk land heeft hier na de eerdere invallen van de Noormannen en de Watergeuzen eigenlijk niet gevochten?

Als lid van de HHV verdiept Ko Minneboo zich steeds meer in de geschiedenis van de Noordkop. Gebruikmakend van informatie zoals die ook door de HHV wordt bewaard neemt hij u mee in de turbulente geschiedenis van de Noordkop, eeuwenlang de belangrijkste toegang naar de Zuiderzee en vertrekpunt naar verre landen. Feitelijk de eerste verdedigingslinie in de bescherming van de havens van Amsterdam, Enkhuizen en Hoorn. Een rol die om meerdere redenen pas na de aanleg van de Afsluitdijk veranderde. Oude kaarten en tekeningen, verspreid over heel Europa, maar ook gevelstenen in Amsterdam en foto’s geven inzicht in die geschiedenis.

De eerdere lezingen van Ko, zoals meerdere lezingen van de HHV, waren snel uitverkocht. Mede daarom wordt er ook dit seizoen weer aandacht besteed aan de geschiedenis van de Noordkop. Het verhaal is aangevuld en gewijzigd en gaat verder dan de eerdere lezingen over De Helder.

Deze lezing wordt herhaald op dinsdagmiddag 22 oktober

Verzorgd door
Helderse Historische Vereniging
Datum
woensdag 9 oktober 2019
Tijd
19:30
Locatie
Den Helder School 7
Prijs
€ 4.50
500 jaar Noordkop

Inschrijven en betalen kan direct online via iDEAL.
U kunt toegangskaarten ook in alle vestigingen bestellen.

Hoe werkt betalen met iDeal? Algemene voorwaarden


Tickets bestellen


€ 4.50 ×
€ 4.50 ×
0.00