Terug naar het overzicht

Deze middag presenteert Janny de Heer haar nieuwste roman in School 7.

Het Geheime Wapen is veel meer dan een familieroman. In het levensverhaal van Cas en Elvira kronkelt het Nederlands koloniale verleden. Tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog waren Nederland, Nederlands Indië en Suriname zo met elkaar verweven dat het heel gewoon was om wekenlang te varen op oceaanstomers om familie te bezoeken of om zolang onderweg te zijn naar een (over) plaatsing. Voor velen een tijd van onbekommerde voorspoed, onbezorgdheid maar uiteindelijk vormen oorlog en armoede het fatum van de generaties geboren tijdens de beginjaren van de vorige eeuw.

De roman begint en eindigt in Suriname. De jonge Cas groeit op in een welgestelde familie. Het noodlot slaat toe in zijn tienerjaren wanneer zijn vader overlijdt. Onder invloed van zijn vrienden ambieert Cas een militaire carrière. Hij wil naar de KMA in Breda. De familie, en met name de ooms van vaderskant zijn hier fel op tegen. Een baan bij defensie is not done in de anti militaristische familie. Na een aantal teleurstellingen begint Cas onder aan de ladder in het KNIL. Het is er tijdens zijn opvoeding ingepeperd en later als militair in het KNIL, Cas is gehoorzaam en plichtsbetrachting staat bij hem hoog in het vaandel, hij is trouw aan de koningin en aan het moederland. Dit breekt hem allemaal op na de oorlog tijdens de Bersiap in Indië wanneer hij tegenover de collega’s van weleer komt te staan. Hij weet niet meer wie vriend of vijand is en in wanhoop schreeuwt hij het uit tegen zijn superieuren en richt zijn pistool; ‘Als jullie me nu niet naar Holland sturen, schiet ik jullie allemaal dood.’

De leiding concludeert dat hij overspannen is en om bij te komen van de oorlogsellende stuurt men Cas met ziekteverlof naar Suriname. Zo is hij op de juiste plaats wanneer het KNIL wordt opgeheven en zijn verzoek om bij de Tris te mogen dienen wordt ingewilligd.
De cirkel lijkt rond wanneer Cas na loodzware jaren het levensgeluk met zijn gezin denkt terug te vinden op zijn geboortegrond. Maar het lot laat zich niet keren. Het is vrede, Suriname heeft geen strijdtoneel meegemaakt zoals Nederlands Indië en Nederland. Maar ongelukken met wapens en munitie gebeuren overal, te wijten aan verouderd materiaal, onachtzaamheid of overmoedig negeren van veiligheidsvoorschriften. Daaraan staat het leven van een militair bloot, waar ook ter wereld in oorlog én in vredestijd.
Cas’ levensloop beheerst een wereld van rijke historie maar ook een heftige geschiedenis waarin drama, passie en oorlogsgeweld zijn verweven in het huwelijk van een echtpaar dat in 1935 zo hoopvol aan de toekomst begon.

Verzorgd door
Janny de Heer
Datum
donderdag 3 oktober 2019
Tijd
14:00
Locatie
Den Helder School 7
Het Geheime Wapen

Algemene voorwaarden


Online inschrijven